E-learning: "De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?"

Hart-, Vaat, Nierziekten en Diabetes
E-learning
Accreditatiepunt(en)
1 punt aangevraagd

Introductie

Introductie

Klik op deze link om de e-learning te openen.

Doel

AstraZeneca ontwikkelt in samenwerking met diverse partijen in de zorg nascholingen voor verschillende doelgroepen.

In samenwerking met Prof. dr. Coen Stehouwer, Dr. Janet van Kuilenburg en Dr. Christine Oldenburg kunnen wij u een geaccrediteerde e-learning De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor? aanbieden.

Via de link https://www.cardiorenal-academy.nl/ kunt u deze eenvoudig starten.

Het doel van deze e-learning is om inzicht te geven in de huidige unmet medical need van type 2 diabetes in Nederland, de meest recente stand van de wetenschap rondom diabetesbehandeling met SGLT2-remmers en de implicaties voor de Nederlandse behandelpraktijk.

De e-learning biedt u handvatten om, op basis van de meest recente ontwikkelingen, tot een weloverwogen keuze te komen. Na het volgen van deze e-learning heeft u kennis genomen van de meest recente studies, begrijpt u wat dit voor uw individuele patiënt betekent en bent u in staat om het geleerde toe te passen bij uw diabetespatiënten en hen op maat een optimale behandeling te geven.
Klik hier voor een korte impressie.

 

Programma

Deel 1: Unmet medical need type 2 diabetes en SGLT2-remmers

Dr. Janet van Kuilenburg, cardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

Deel 2: SGLT2 remmers – implementatie in de klinische praktijk

Dr. Christine Oldenburg, internist-endocrinoloog Meander MC, Amersfoort

Accreditatie

Accreditatie (aantal uur): ABC-1 (0,5 punt) NIV, NVVC, VSR, V&VN en NVHHV (1 punt)
NIV
NVVC
VSR
V&VN
ABC1 - KNMG
NVHVV

Aanvullende informatie

Accreditatie

Binnen de regeling ‘nascholing buiten het eigen vakgebied’ is deze nascholing ook geaccrediteerd voor huisartsen (via de NVVC). Binnen deze regeling kunnen artsen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. De accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven.

NL-6587EXP01/01/2023

Vragen? Neem contact met ons op
Nu inloggen
Klik op de knop "nu inschrijven" om u in te schrijven voor de nascholing.
Ik begrijp het